ඉසුරු – කෝලි ප්‍රමුඛ RCB ක්‍රීඩකයින් තරගයෙන් පසු විනෝද වුණ හැටි මෙන්න

සාමාන්‍යෙයන් ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියකදී බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ වැඩි ආදරය දිනා ගත් කණ්ඩායම වුණේ මුම්බායි…