අබුඩාබි T10 ලීග් තරගාවලියේ දින ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

අබුඩාබි T10 ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සිව්වන අදියරේ තරග පැවැත්වෙන දින ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තරගාවලිය ලබන නොවැම්බර් 19 වනදා ආරම්භ වන බවයි තරගාවලි සංවිධායක කමිටුව සදහන් කළේ.

20යි 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ද මෙම වසර අග භාගයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත අතර, එය නොවැම්බර් 15 වැනිදා අවසන් වීමට නියමිතයි.

දින 10ක් පැවැත්වෙන අබුඩාබි T10 ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නොවැම්බර් 28 වනදා අවසන් වනු ඇති.

You might also like