”ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත” සම්මත වෙයි

0 19

”ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත” අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන රහිතව සම්මත වී තිබෙනවා.

ඒ බව කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනිණු අතර, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනුයි පනත් කෙටුම්පත විවාදය සඳහා ඉදිරිපත් කළේ.

ක්‍රීඩාවේ දූෂණ වළක්වා ගැනීම මෙම පනත ගෙන ඒමේ අරමුණයි.

ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මතවීමත් සමග එය නීතියක් බවට පත්වනවා.

එහිදී ක්‍රීඩා ඉසව් පාදක කර ගනිමින් ඔට්ටු අල්ලන්නන් ඇතුළු එවැනි විෂමාචාර ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වන්නන්, අනුබල දෙන්නන්  වැරදිකරුවන් වුවහොත් ඔවුන්ට නීතිය හමුවේ උපරිම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 100ක දඩයක් හෝ වසර 10ක සිරදඬුවමක් නියම කළ හැකියි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සපයන්නන්ටද අරමුදලක් ඇති කරමින් දිරිගැන්වීමේ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමට ද නියමිතයි.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.